Gent Investment

backPowrót Zarząd

„Opierając swoje działania o dokładną analizę potencjału projektowego i partnerskie relacje koncentrujemy się na obszarach pozwalających osiągnąć ponadprzeciętne stopy zwrotu”

Kamil Bilecki
Chairman of the Board

Z rynkiem kapitałowym związany od 2006 roku. Doświadczenie zdobywał przechodząc przez wszystkie szczeble bankowości detalicznej i inwestycyjnej. Zajmował się m.in. analizą rynków kapitałowych, analizą sprawozdań finansowych, analizą kredytową przedsiębiorstw oraz bieżącą obsługą emitentów instrumentów dłużnych i udziałowych.

Był m.in. członkiem zespołu, który uplasował ponad 1 mld PLN obligacji korporacyjnych. Współuczestniczył w restrukturyzacji Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych o łącznych aktywach w wysokości 250 mln PLN. Pełnił funkcję doradcy transakcyjnego przy budowie konsorcjum inwestycyjnego firm windykacyjnych przygotowanych do nabycia portfela wierzytelności o wartości nominalnej 900 mln PLN.

backPowrótZespół

Bogdan Biedroń
Head of Sales

Z rynkiem finansowym związany od 11 lat. Doświadczenie zdobywał na stanowisku doradcy klienta zamożnego, dyrektora oddziału z sektora private banking, specjalisty skarbowego oraz dealera walutowego. Odpowiedzialny za budowanie relacji i obsługę klientów kluczowych zarządzał portfelem inwestycyjnym na poziomie 450 mln złotych. Zajmował się m.in zabezpieczeniem towarów na giełdzie MATIF oraz giełdzie Chicago. Specjalizuje się w zakresie transakcji skarbowych zabezpieczeń surowców na rynkach towarowych oraz inwestycjach w bezpieczne instrumenty finansowe.